Trebate savjet?

Kontaktirajte nas


Naziv prodavatelja: Dentalni Megastore d.o.o., za trgovinu i usluge.
Sjedište: Podložnica 17, 10410 Velika Gorica.
Ured: Ulica Dobriše Cesarića 8, 10090 Zagreb.
Telefon: 01/6370-040, 01/6370-046
Email: info@dentalni-megastore.hr
Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080765072,
OIB: 01978240792.
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 600.000,00 kuna.
IBAN: HR8423600001102212574 otvoren kod Zagrebačka banka d.d.
Porezni broj: HR01978240792.

Hvala, Dentalni Megastore d.o.o.